ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ.อุตรดิตถ์ ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายสุธีร์ บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุตรดิตถ์ (สมป.) และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ให้การต้อนรับ   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553


 

 

 

   

หน้าที่ 2  >>>


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร. 054-866666  e-mail : sec39@hotmail.co.th