ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เข้าร่วมบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีมหาพุทธาภิเษก นโอกาสจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น 1 บึงแก่งใหญ่ 111 ปี พิษณุโลกพิทยาคม  โดยการสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม ได้ดำเนินการ จัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาดความสูง 16.9 นิ้ว ลักษณะทรงยืนประทับ  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระองค์ท่านและจัดหารายได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ณ ลานสักการะพระนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร. 054-866666  e-mail : sec39@hotmail.co.th