นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกพบปะครูและนักเรียน ตามโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ที่โรงเรียนดอนทองวิทยา จ.พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมฝากแนวคิดให้กับนักเรียนในการปฏิบัติตน ทั้งทางด้านการเรียนการศึกษาหาความรู้ ว่าหากเป็นนักเรียน ต้องเรียนให้ได้ 3 วิชา ได้แก่วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ซึ่งจะเป็นผลดีแก่นักเรียนและจะได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติ ในการใช้ชีวิตในโรงเรียน และในสังคมต่อไปในอนาคต   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th