อุตรดิตถ์ - อบจ.อุตรดิตถ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

               ดร.สมกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 39 เข้ารวมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยได้สนับสนุนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ในการก่อสร้างห้องสมุดฯ เป็นเงินงบประมาณ 8.8 ล้านบาท  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th