สพม.39 อบรมเข้มยกระดับคุณภาพทั้งระบบ

               ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ โดยมีครูและผู้บริการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 39 โรงเรียน จัดให้มีเวทีการนำเสนอนิทรรศการที่เป็นผลงาน Best Pactice ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2553


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th