แถลงข่าวหนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย

                ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.เขต 39 เป็นประธานในงานแถลงข่าวโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในโครงการ”หนูน้อยจ้าวเวหา ทีวีไทย” การรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก โดยมีนายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก นายธงชัย พงษ์ประพันธ์ ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และ ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัย พุ่มบ้านเซ่า รองผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th