แสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.41

                ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.เขต39  คณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพม.39 แสดงความยินดีกับ นายชาลี นาคเอี่ยม รองผอ.สพม.เขต39 ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(กำแพงเพชร-พิจิตร) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th