เลือกตั้งกรรมการผู้แทนฯ ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.

               ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการ เลือกตั้งกรรมการผู้แทนฯใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.นั้น ในส่วนของ สพม.39 ได้เตรียมพร้อมการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฯใน ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ. ในทุกด้าน โดยกำหนดให้กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการ ครู สำนักงานเขตพื้นที่ฯเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน และกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554


 

 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th