มอบเกียรติบัตรนักเรียนจ่าการบุญ

                  ดร.สมเกียรติ บุยรอด ผอ.สพม.39 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนวงโยธวาทิตจ่าการบุญ ที่เข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ที่ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554


 

 

 


งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th