ร.ร.วังมะด่านพิทยาคม ประเมินรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (ร.ร.ดีใกล้บ้าน)

               คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (ร.ร.ดีใกล้บ้าน) นำโดย ดร.อภิชาติ พุทธเจริญ ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รอง สพป.พิษณุโลก เขต 3 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ร.ร.วังมะด่านพิทยาคม  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553


 

 

 

งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
โทร.055-267235    โทรสาร.055-267234   e-mail : sec39@hotmail.co.th